Pneumologická ambulancia

                          Ordinačné hodiny

     Ordinačné hod.           Špecializácia
Ut: 08:30 – 15:00             MUDr. Marieta Hricová
Pi: 08:30 – 15:00             MUDr. Marieta Hricová

Kontakt:
Telefón: 02 59371 577, klapka: 577

Lokácia:
Blok D, 1. poschodie, č. dverí: 144