Foniatrická ambulancia

Ordinačné hodiny

Kontakt:
Telefón: 02 59371 621, klapka: 866
Lokalizácia: blok C, 1. poschodie, Centrum pre deti s poruchou sluchu

ambulancia Endoskopická ambulancia
LEKÁR Foniater DORLK
   
Čas 7:00–8:00 8:00-13:00 13:00-13:30 13:30-14:00 14:00-15:00

Dni

Poznámka

Prijem ambulancie Ambulancia OBED Ambulancia Administrativa
Lekár Lekár Lekár
Lekár
Pondelok O O X O O
Utorok O O X O O
Streda O O X O O
Štvrtok O O X O O
Piatok O O X O O

O - ordinačné hodiny
KDCH – Klinika detskej chirurgie

Vo foniatrickej ambulancii prebieha diagnostika detí s poruchou sluchu metódou VRA, ich kompenzácia a nastavovanie načúvacích prístrojov, starostlivosť o deti po kochleárnej implantácii. Pacienti sa môžu objednať na tel. čísle 02/59371 132 alebo e-mailom– Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Každý pacient je povinný:

  1. registrovať sa pri každej návšteve v registrácii pacientov na prízemí polikliniky NÚDCH,
  2. preukázať sa platnou kartičkou poistenca,
  3. vyzdvihnúť si kartu zdravotnej dokumentácie na ORL klinike na prízemí (platí aj pre nových pacientov)
  4. riadiť sa pokynmi ambulancie.