Endoskopická ORL ambulancia

Ordinačné hodiny

Kontakt:
Telefón: 02 59371 621, klapka: 621
Lokalizácia: poliklinika, 1. poschodie, č.dveri 307
 

ambulancia Endoskopická ambulancia
LEKÁR Lekár DORLK
SESTRA Denisa Krupcová
Čas 7:00–8:00 8:00-13:00 13:00-13:30 13:30-14:00 14:00-15:00

Dni

Poznámka

Prijem ambulancie Ambulancia OBED Hospital. pacienti
Administrativa
Sestra Lekár Lekár - sestra
Lekár-Sestra
Pondelok X X x X X
Utorok O o x o o
Streda X X x X X
Štvrtok X X x X X
Piatok X X x X X

O - ordinačné hodiny

Pre telefonické objednávky a informácie nás kontaktujte na tel. čísle 02/59371 132 v pracovné dni v čase od 7:00-14:00.

 Každý pacient je povinný:

  1. registrovať sa pri každej návšteve v registrácii pacientov na prízemí polikliniky NÚDCH,
  2. preukázať sa platnou kartičkou poistenca,
  3. vyzdvihnúť si kartu zdravotnej dokumentácie na ORL klinike na prízemí (platí aj pre nových pacientov),
  4. riadiť sa pokynmi ambulancie.

 Vážení rodičia, v období núdzového stavu, z dôvodu pandémie vírusovej infekcie COVID-19, je prevádzka odborných chirurgických ambulancií obmedzená. V prípade rezervácie alebo zmeny termínu vyšetrenia využite telefonickú konzultáciu na mobilnom čísle 0915 995 793.