Loading...
Loading...
Loading...
Čo sa deje pri vyšetrení MR?
Pre novorodencov so závažnými respiračnými problémami či s rizikom respiračného zlyhania sme získali terapeutický ventilačný systém "Vapotherm Precision Flow". Dodáva detičkám optimálne zahrievaný a zvlhčený prúd vzduchu a kyslíka prostredníctvom nazálneho aplikátora. Dôsledkom včasnej intervencie pomocou systému Vapotherm očakávame nižší počet inkubácii u neonatologických pacientov s akútnou respiračnou nedostatočnosťou.
Terapeutický systém Vapotherm Precision Flow sme zakúpili vďaka Nadácia SPP a OZ Pomáhame deťom Národného ústavu detských chorôb
 
 
Detská dermatovenerologická klinika
Detská klinika
Detská otorinologická klinika
Klinika detskej hematológie a onkológie
Klinika detskej chirurgie
Klinika detskej neurológie
Klinika detskej oftalmológie
Klinika detskej psychiatrie
Neonatologická klinika intenzívnej medicíny
Ortopedická klinika
Klinika pediatrickej urológie
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie
Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny
Oddelenie detskej neurochirurgie (Neurocentrum)
Fyziorehabilitačné oddelenie
Nemocničná lekáreň
Oddelenie laboratórnej medicíny
Rádiodiagnostické oddelenie
Oddelenie urgentného príjmu