• V  Národnom ústave detských chorôb je opäť zriadené pracovisko na triáž pacientov. Nachádza sa vo vestibule polikliniky, hneď za vchodom pri registrácii pacientov. Rovnako tento vchod je určený len pre pacientov, sprevádzajúce osoby a návštevy hospitalizovaných pacientov. Dieťa na vyšetrenie môže sprevádzať len jeden zdravý sprievodca alebo zákonný zástupca dieťaťa. Na triáži sa budú identifikovať podozriví pacienti a podo-zrivé sprevádzajúce osoby. V nepretržitej prevádzke bude všetkým pacientom a sprevádzajúcim osobám bezkontaktne meraná telesná teplota. Naďalej platí riadne nosenie rúšok / respirátorov dezinfekcia rúk pri vstupe do nemocnice.

Loading...
Loading...
Detská dermatovenerologická klinika
Detská klinika
Detská otorinologická klinika
Klinika detskej hematológie a onkológie
Klinika detskej chirurgie
Klinika detskej neurológie
Klinika detskej oftalmológie
Klinika detskej psychiatrie
Neonatologická klinika intenzívnej medicíny
Ortopedická klinika
Klinika pediatrickej urológie
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie
Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny
Fyziorehabilitačné oddelenie
Nemocničná lekáreň
Oddelenie laboratórnej medicíny
Rádiodiagnostické oddelenie
Oddelenie urgentného príjmu