• Prispejte aj Vy svojimi 2% z dane pre OZ Národný ústav detských chorôb Deťom. Podporte nás v našom úsilí byť najlepšími  ... ďalej

  • Banka ženského-mater-ského mlieka v NÚDCH žiada o pomoc dojčiace mamičky, aby sa prihlásili a stali sa dobrovoľnými darkyňami ... ďalej


  • Vážení rodičia, chcete si overiť zdravý vývin Váš-ho dieťaťa vo veku 2-24 mesiacov? Ponúkame Vám bezplatné vyšetrenie aktuálneho vývinového stavu Vášho dieťaťa. Objednajte sa na klapke 650, alebo emailom na adrese matuskova@dfnsp.sk ... ďalej
Detská dermatovenerologická klinika
Detská klinika
Detská otorinologická klinika
Klinika detskej hematológie a onkológie
Klinika detskej chirurgie
Klinika detskej neurológie
Klinika detskej oftalmológie
Klinika detskej psychiatrie
Neonatologická klinika intenzívnej medicíny
Ortopedická klinika
Klinika pediatrickej urológie
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie
Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny
Fyziorehabilitačné oddelenie
Nemocničná lekáreň
Oddelenie laboratórnej medicíny
Rádiodiagnostické oddelenie
Oddelenie urgentného príjmu