Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

MUDr. Kamila Mária Kyndlová (vedúca lekárka ambulantnej časti)

PhDr. Eva Zubaľová (vedúci fyzioterapeut)

Fyziatricko - rehabilitačné oddelenie je organizačne rozdelené na dve pracoviská: ambulantná časť a fyzioterapiu. Oddelenie sa zameriava na diagnostiku a liečbu pri funkčných a štrukturálnych poruchách, sprevádzajúcich ochorenie, a to prostriedkami odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.  Zabezpečuje rehabilitačnú liečbu pacientov hospitalizovaných na lôžkových oddeleniach všetkých pracovísk NÚDCH a Detského kardiocentra SR a tiež ambulantných pacientov dochádzajúcich z domu a rehabilitačnou liečbou všetkých porúch v detskom a adolescentnom veku , pri ktorých je táto liečba indikovaná. V diagnostickej, terapeutickej a rehabilitačnej oblasti vyžíva najnovšie metódy, techniky  a postupy, fyzikálnoterapeutické procedúry sa poskytujú v moderných priestoroch novovybudovaného úseku fyzikálnej terapie.  Na pracovisku je tiež realizovaná výučba študentov Lekárskej fakulty UK v rámci študijného programu fyzioterapia.

vedúca lekárka ambulantnej časti                 +421(0)259371194
vedúca fyzioterapeutka                                +421(0)259371195
recepcia                                                     +421(0)259371159
ambulancia č. 1                                          +421(0)259371736
ambulancia č. 2                                          +421(0)259371737