Klinika detskej neurológie

Klinika detskej neurológie (KDN) LF UK a DFNsP Bratislava                  

MUDr. Miriam kolníková, PhD., prednosta,

tel. č.: +421 2 59371 100, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

MUDr. Jaroslava Payerová, zástupca prednostu,

tel. č.: +421 2 59371 631, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. monika Surovičová, vedúca sestra,

tel. č.: +421 2 59371 102, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Klinika detskej neurológie (KDN) DFNsP Bratislava je najvyšším špecializovaným pracoviskom v odbore detská neurológia v Slovenskej republike a člení sa na dve časti:

Lôžkovú časť, ktorá sa nachádza na 7.poschodí, blok E, a ambulantnú časť a laboratóriá na 4. poschodí, blok D (poliklinika).

KDN zabezpečuje špecializovanú liečebno-preventívnu starostlivosť o deti s ochoreniami centrálneho a periférneho nervového systému a svalov od narodenia do 18 rokov a 364 dní na úrovni súčasných diagnostických a liečebných poznatkov. Je najvyšším konzultačným pracoviskom pre deti so záchvatovými ochoreniami a epilepsiou. Vykonáva diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku záchvatových ochorení a zameriava sa na farmakorezistentnú epilepsiu a jej liečbu. Za účelom diagnostiky má zriadenú epileptickú jednotku s možnosťou dlhodobého video EEG monitorovania a polygrafického vyšetrenia spánku. Na základe vyšetrení navrhuje medikamentóznu alebo chirurgickú liečbu epilepsie, liečbu ketogénnou diétou alebo zavedenie chronickej stimulácie blúdivého nervu. Je konzultačným pracoviskom pre deti s vrodenými vývojovými chybami mozgu a miechy (VVCH). Neurozobrazovacími a elektrofyziologickými metódami (sonografické vyšetrenie mozgu cez veľkú fontanelu, CT a MR vyšetrenie, MR angiografia, EEG, EMG, evokované potenciály) diagnostikuje VVCH predovšetkým myelodysplázie, hydrocefalus, kortikálne dysplázie a ďalšie vývojové anomálie mozgu, navrhuje ich liečbu a zabezpečuje komplexnú starostlivosť. Diagnostikuje a lieči deti s detskou mozgovou obrnou, zabezpečuje liečbu spasticity botulotoxínom. V spolupráci s Klinikou detskej chirurgie a Detskou ortopedickou klinikou sa zúčastňuje na operáciách na mieche – EMG monitoring. Zameriava sa na diagnostiku a liečebné ovplyvnenie vrodených a geneticky podmienených ochorení mozgu, predovšetkým neurometabolických ochorení mozgu (poruchy látkovej výmeny, metabolizmu, leukodystrofie, poliodystrofie, mitochondriové a peroxyzmové poruchy).  Je celoštátnym centrom pre diagnostiku a liečbu chronických demyelinizujúcich ochorení mozgu, miechy a nervov (akútnu disseminovanú encefalomylitídu, sclerosis multiplex, akútnu a chronickú polyradikulomyeloneuritídu). Koordinuje imunomodulačnou liečbou sclerosis multiplex. Sleduje deti s ochoreniami svalov a periférnych nervov, deti po závažných poraneniach mozgu a miechy, s migrénou a bolesťami hlavy a iné ochorenia.

Diagnostikuje a sleduje deti s ochorením na tuberóznu sklerózu, je participantom medzinárodného registra pacientov s tuberóznou sklerózou /TOSCA/.

KDN vykonáva kompletnú prístrojovú diagnostiku v neurológii v elektroencefalografickom a elektromyografickom laboratóriu, vyšetrenie evokovaných potenciálov, sonografické vyšetrenie mozgu cez veľkú fontanelu, na epileptickej jednotke dlhodobé video EEG monitorovanie a polygrafické vyšetrenia spánku a vyšetrenie mozgu počítačovou tomografiou, magnetickou rezonanciou a pozitrónovou emisnou tomografiou.

Realizuje pregraduálnu výuku poslucháčov LFUK v odbore detská neurológia, postgraduálnu predatestačnú výuku ukončenú atestačnou skúškou a kontinuálne odborné vzdelávanie lekárov v odbore detská neurológia. Súčasťou kliniky je elektroencefalografické laboratórium, epileptická jednotka na video EEG monitorovanie a spánkové polygrafické vyšetrenia a neuropsychologické laboratórium.

Vedeckovýskumná činnosť a výskumné granty

Vo výskumnej činnosti sa zameriava na farmakorezistentnú epilepsiu. Ako jediné pracovisko na Slovensku zaviedla KDN liečbu epilepsie ketogénnou diétou, sleduje deti po epileptochirurgických operáciách a deti s vagovou stimuláciou. Na klinike sa riešili viaceré medzinárodné multicentrické štúdie o účinnosti a tolerancii nových epileptík. Pracovníci kliniky každoročne prednášajú na domácich a svetových kongresoch detskej neurológie a epilepsie. Výsledky prác publikujú v odborných časopisoch. Sú autormi prvej slovenskej monografie o epilepsii, kapitol v monografii Pediatria, viacerých vysokoškolských učebných a postgraduálnych knižných publikácií.

Pracoviská KDN

Lôžková časť kliniky sa člení na oddelenie malých detí a oddelenie starších detí a má k dispozícii 20 lôžok s možnosťou prijatia matky alebo zákonného zástupcu počas hospitalizácie dieťaťa. K dispozícii má jednu nadštandardnú samostatnú izbu pre matku a dieťa. Podrobnejšie informácie o cenách za ubytovanie nájdete na www.dfnsp.sk.

Samostatne pracujúci odborní lekári :

MUDr. Jarmila Hricáková

MUDr. Karin Viestová

 

Lekári pri lôžku:

MUDr. Gonzalo Ramos Rivera

MUDr. Dominika Kovárová

MUDr. Zuzana Sokáčová

MUDr.Tomáš Foltán

MUDr. Lucia Švecová

MUDr.. Miriam Kolníková

        

Neuropsychologické laboratórium              

EEG laboratórium a epileptická jednotka

Elektroencefalografické laboratorium

Ambulancie KDN

Neurologická ambulancia, č. dverí 410, 4. poschodie, poliklinika, blok D

Tel. č.: +421 2 59371 323. V tejto ambulancii sa môžete objednať na vyšetrenie.

Neurologická ambulancia, č. dverí 412, 4. poschodie,  poliklinika, blok D

Tel. č. +421 2 59371 865. V tejto ambulancii sa môžete objednať na vyšetrenie.

Poradňa, č. dverí 414, 4. poschodie, poliklinika, blok D

Informácie pre rodičov

Vážení rodičia,

ak ste boli odporučení  detským lekárom  na prvé vyšetrenie do našej ambulancie alebo chodíte s  dieťaťom do neurologickej ambulancie na pravidelné kontroly,   prosíme o dodržiavanie týchto odporúčaní:

Na prvé vyšetrenie do neurologickej ambulancie sa objednajte  telefonicky  na  telefónnych číslach +421 2 59371 865, 323  v čase od 14. 00 do 15. 00 hod. Ak ide o potrebu skorého termínu, dieťa objedná na prednostné vyšetrenie jeho detský lekár priamo dohovorom s ambulantným lekárom neurologickej ambulancie.

Po vstupe do polikliniky  na prízemí  sa pred každým vyšetrením  zaregistrujte v centrálnej registrácii.  Budete potrebovať odporučenie od detského lekára pri prvom vyšetrení a preukaz poistenca dieťaťa pri každom ďalšom vyšetrení.

Ak nemôžete dodržať  objednaný  termín vyšetrenia alebo plánovanú kontrolu,  prosíme odhlásiť  termín vyšetrenia telefonicky na čísle +421 2 59371865  a zároveň si môžete dohodnúť náhradný termín vyšetrenia.

Po príchode do čakárne pred ambulanciu  č. dverí 411 s označením „prihlasovanie pacientov“ (4.  poschodí, poliklinika, blok D), odovzdajte, prosím, zdravotnej sestre pri prvom vyšetrení  odporučenie od detského lekára, kópiu resp. výpis výsledkov vyšetrení od odporúčajúceho detského lekára a preukaz  poistenca.  Prosíme v čakárni počkať na vyšetrenie,  na ktoré Vaše dieťa zavoláme.

V prípade indikovaného akútneho vyšetrenia  sa prihláste do ambulancie č. dverí 411 (4. poschodie, poliklinika, blok D) s označením „prihlasovanie pacientov“ a odovzdajte sestre odporúčací nález lekára, ktorý akútne vyšetrenie indikoval a čakajte na vyšetrenie.

Ďakujeme

 

Združenie pre pomoc deťom s epilepsiou a inými neurologickými ochoreniami

Pri KDN pracuje Združenie na pomoc deťom s epilepsiou a inými neurologickými ochoreniami, ktorého cieľom je zabezpečenie najvyššej možnej kvality života detí s epilepsiou a inými neurologickými ochoreniami optimálnou diagnostikou a liečbou ich ochorenia a zabezpečenie ich integrácie v škole, rodine a spoločnosti.