Mgr. Dana Kamenická
Pozícia:
PR manažérka a hovorkyňa NÚDCH
Adresa:
Limbová 1
Bratislava
83340
Slovenská republika
Telefónne číslo:
+421259371599
Mobilné číslo:
+421917370843
Odoslať e-mail