Mgr. Dana Kamenická
Pozícia:
PR manažérka a hovorkyňa NÚDCH
Adresa:
Limbová 1
Bratislava
83340
Slovenská republika
Telefónne číslo:
+421259371599
Mobilné číslo:
+421917370843
Odoslať e-mail
Detská dermatovenerologická klinika
Detská klinika
Detská otorinologická klinika
Klinika detskej hematológie a onkológie
Klinika detskej chirurgie
Klinika detskej neurológie
Klinika detskej oftalmológie
Klinika detskej psychiatrie
Neonatologická klinika intenzívnej medicíny
Ortopedická klinika
Klinika pediatrickej urológie
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie
Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny
Fyziorehabilitačné oddelenie
Nemocničná lekáreň
Oddelenie laboratórnej medicíny
Rádiodiagnostické oddelenie
Oddelenie urgentného príjmu