Reumatologická ambulancia

Kontakt:
Telefón: 02 59371 577, klapka: 577

Lokácia:
Blok D, 1. poschodie, č. dverí: 144
                      

ambulancia Reumatologická ambulancia
LEKÁR MUDr. Tomáš Dallos, PhD.
SESTRA Katarína Novosedlíková
Čas 7:00–8:30 8:30–13:30 13:30-14:00 14.00-15.00
Pondelok Sestra Lekár Obed -
Utorok - - - -
Streda Sestra Lekár Obed Lekár
Štvrtok - - - -
Piatok - - - -

Informácie:
http://detskaklinika.sk/pre-deti-a-rodicov/ambulancie/reumatologicka-ambulancia