Chirurgická všeobecná ambulancia

Ordinačné hodiny

Kontakt:
Telefón: 02 59371 775 , klapka: 775
Lokalizácia: poliklinika, 1.poschodie, č.dverí 120

ambulancia všeobecná chirurgicka ambulancia
LEKÁR MUDr. Elena KOŠNÁROVÁ
SESTRA Tatiana BRAUN
Čas 7:00–8:00 8:00–13:00 13:00-13:30 13:30-14:00 14.00-15.00

Dni

Poznámka

Príprava.amb. Ambulancia OBED Ambulancia Administratíva
Sestra Lekár Lekár Lekár - Sestra
Pondelok O o x o o
Utorok O o x o o
Streda O o x o o
Štvrtok O o x o o
Piatok O o x o o

O - ordinačné hodiny