Chirurgická prijmová a odborná ambulancia

Ordinačné hodiny

Kontakt:
Telefón: 02 59371 407, klapka: 407
Lokalizácia: poliklinika, 1. poschodie, č.dverí 121

ambulancia  CHIRURGICKÁ prijmová  a ODBORNÁ ambulancia
LEKÁR(I)

Príjmová ambulancia - lekár KDCH podľa rozpisu služieb

Amb. cievnej chirurgie – MUDr. Jozef BABALA

ESTRA Monika SZALAYOVÁ
Čas 8:00–13:00 13:00-13:30 13:30-15:00

Dni

Poznámka

Ambulancia OBED Administratíva
Lekár -sestra Sestra
Pondelok o x o
Príjmová amb.
Utorok o x o
Príjmová amb.
Streda o x o
Príjmová amb.
Štvrtok o x o
Príjmová amb.
Piatok     o
Cievna chirurgia
9:00 - 13:00

O - ordinačné hodiny
KDCH – Klinika detskej chirurgie