Antropometria

Ordinačné hodiny

Kontakt:
Telefón:, klapka: 588
Lokalizácia: Poliklinika, 1. poschodie, č.dverí 118

ambulancia Antropometria
Klinický antropológ
 
Čas 7:00–9:00 9:00-12:45 12:45-13:15 13:15-14:00 14:00-15:00
Pondelok Analýza meraní Kraniofaciálne meranie
Obed Kraniofaciálne meranie Analýza meraní
Utorok Analýza meraní Celotelové meranie
Obed Celotelové meranie Analýza meraní
Streda Analýza meraní Kraniofaciálne meranie Obed Kraniofaciálne meranie Analýza meraní
Štvrtok x x x x x
Piatok x x x x x

KDCH – Klinika detskej chirurgie