Chirurgická odborná ambulancia

Ordinačné hodiny

Kontakt:
Telefón: 02 59371 774, Klapka: 774
Lokalizácia: poliklinika, 1. poschodie, č. dverí 119

ambulancia CHIRURGICKÁ odbornÁ ambulancia
LEKÁRI Onkochirurgická ambulancia MUDr. Igor Béder
Neurocentrum MUDr. František Horn
VVCH črevného traktu MUDr. Rastislav Králik, MUDr. Daniela Trepáčová
Hrudníková chirurgia MUDr.Pavol Omaník
Neurochirurgická amb. MUDr.Martin Smrek
Amb. plastickej chirurgie MUDr.Kraynina
SESTRA Zuzana Énekesová
Čas 7:00–8:30 8:30-10:00 10:00–13:30 13:30-14:00 14:00-15:00

Dni

Poznámka

Príprava amb.,
objednávanie
pacientov

 Ambulancia

 Ambulancia

 

OBED

 Administratíva, objednávanie pacientov

Sestra Lekár - sestra Lekár - sestra Sestra - lekár

Pondelok
MUDr. Horn

 X

 X

10:00 - 14:00
X O

Utorok
MUDr. Omaník

X 8:30 - 10:00 10:00-13:00 X O

Streda
MUDr. Béder

 

X

8:30-11:00

 X X X
MUDr. Králik
MUDr. Trepáčová
 X

11:00-14:00
(nepárny týždeň)

X

MUDr. Horn

 X

11:00-14:00
(párny týždeň)

O

Štvrtok
MUDr. Smrek

od 8:00

8:00 - 10:00

 X X X
MUDr. Kraynina  X

10:00-13:00

Piatok
MUDr. Trepáčová

X od 9:00 do 13:00
X O

O - ordinačné hodiny