Chirurgická klinická úrazová ambulancia

Ordinačné hodiny

Kontakt:
Telefón: 02 59371 423, klapka: 423
Lokalizácia: poliklinika, 1. poschodie, č.dverí 111

ambulancia KDCH
CHIRURGICKÁ KLINICKÁ ÚRAZOVÁ AMBULANCIA
LEKÁR Lekár KDCH podľa rozpisu služieb
SESTRA Sylvia Kadličková
Čas 7:00–8:00 8:00-13:00 13:00-13:30 13:30-14:00 14:00-15:00

Dni

Poznámka

Príprava amb. Ambulancia OBED Ambulancia Administrativa
Sestra Lekár Lekár Lekár-Sestra

Pondelok
MUDr. Dolnák

X

o x o o

Utorok
MUDr. Sýkora

X o x o o

Streda
MUDr. Jáger

X o x o o

Štvrtok
MUDr. Murár

X o x o o

Piatok
MUDr .Chochol

X o x o o

O - ordinačné hodiny
X – lekár neprítomný
KDCH – Klinika detskej chirurgie