Chirurgické ambulancie

Chirurgická všeobecná ambulancia

Chirurgická úrazová  ambulancia (č. dverí: 110)

Chirurgická príjmová a odborná ambulancia

Chirurgická odborná ambulancia

Chirurgická klinická úrazová ambulancia (č. dverí: 111)

Antropometria