KDPaF - pneumológické ambulancie

KDPaF - pneumológia 1

KDPaF - pneumológia 2

KDPaF - pneumológia 3

 

Požiadavka na eRecept.
Tento formulár je určený predpisovanie liekov len pre sledovaných pacientov na ambulancii.
Do popisu napíšte názov a gramáž lieku a počet liekov v balení.

Súhlasím s použitím mojíich osobných údajov pre potreby NÚDCH.