Chirurgická úrazová ambulancia

Ordinačné hodiny

Kontakt:
Telefón: 02 59371 546, klapka: 546
Lokalizácia: poliklinika, 1. poschodie, č.dveri 110

ambulancia Chirurgická úrazová ambulancia
LEKÁR Lekár KDCH podľa rozpisu služieb
SESTRA Eva FÜLÖP
Čas 7:00–8:00 8:00-13:00 13:00-13:30 13:30-14:00 14:00-15:00

Dni

Poznámka

Príprava amb. Ambulancia OBED Ambulancia Administrativa
Sestra Lekár Lekár Lekár-Sestra
Pondelok O o x o o
Utorok O o x o o
Streda O o x o o
Štvrtok O o x o o
Piatok O o x o o

O - ordinačné hodiny
KDCH – Klinika detskej chirurgie